Jdi na obsah Jdi na menu
 


Program třídní schůzky

14. 9. 2023

PROGRAM TŘÍDNÍ SCHŮZKY

1.Prezenční listina.

2. Metodik prevence, výchovný poradce, školní psycholog.

3. Učitelé anglického jazyka.

4. Web školy, www.tarbici.estranky.cz (školní řád, řád ŠD, měsíční plány, kontakty, formuláře…)

5. Uvolňování žáka, omlouvání absence.

6. Povinnost hlásit změny v údajích (kontakty, adresa). T.č. do zaměstnání, popř. další kont. osoba.

7. Zajištění majetku- zamykání skříněk, dohled nad věcmi.

8. Nárok na informace – oba zákonní zástupci.

9. Oběd – odhlašovat, první den nemoci nárok „do kastrůlku“.

10. Konzultační hodiny – po telefonické dohodě.

11. Vstup do školy – hlásit na vrátnici.

12. Stížnosti – nejprve komunikovat s třídním učitelem.

13. Hodnocení žáka: - elektronická ŽK- BAKALÁŘI.

14. Mobilní telefony – ve skříňce. Zákaz při výuce i o přestávkách.

15. Zákaz energetických nápojů a nápojů s obsahem kofeinu, žvýkaček, alkohol. Nápojů, el. cigaret a tabákových výrobků.

16. Poškozování majetku, zničené učebnice.

17. SRPŠ (400 Kč)

18. Informace o platbách. Školní pokladna.

19. Školní bufet (využíváme před vyučováním a během první přestávky).

20. Pomůcky (kontrolovat hlavně tabulky, fixy, nůžky, lepidlo, flétnu).

21. Sešity, rozvrh, učivo, příprava. (Čtvrtky, b. papíry: 64 Kč na žáka, sešity: 604 Kč, AJ: 288 Kč)

22. Kroužky.

13. Papírové kapesníky do třídy.

14. Bruslení – přihlášky, zdravotní způsobilost, 11.10. – 13.12. , 790 Kč, 8.30 – 9.20

15. Plavání. 20.11. – 5.2. , 10.15 – 11. 45

16. ŠVP – zatím není jistý termín.

17. Úrazy – hlásit včas.

18. Vši.

19. Domácí úkoly.